Takrenovering i Södertälje med närområde

Att byta ut ditt gamla tak är inte bara en nödvändighet, det är även en bra investering som ökar värdet på din fastighet och gör att huset ser lite trevligare ut.

FEBAB utför alla slags takrenoveringar. Alla våra arbeten utförs med högsta kvalitet och noggrannhet med kunden i focus. Vi värdesätter god kommunikation och håller alltid kunden informerad genom hela projektet.

Vi jobbar uteslutande med fasta priser för att kunden enkelt ska kunna budgetera sin takrenovering. Vi går alltid igenom arbetet noggrant och identifierar alla arbetsmoment i projektet så att inga oförutsedda utgifter dyker under arbetets gång

Första steget

Vid första kontakt kommer vi ut på ett platsbesök. Vi går igenom er takrenovering med hjälp av våra checklistor som hjälper oss att identifiera alla arbetsmoment. Det är viktigt att vi har en tydlig bild av vad vi tillsammans vill åstadkomma för att minimera risker och hålla nere kostnaderna. Efter genomgång på plats lämnas offert där det tydligt framgår vad som ingår i arbetet. När vi är överens planerar vi ert projekt i god tid innan arbetet påbörjas.

Den beräknade tekniska medellivslängden för ett papptak är 15–20 år, för takpannor 30 år och för bandtäckt plåt 40 år men det är generella riktmärken som kan öka avsevärt med kontinuerligt underhåll.

Planera din takrenovering

Det finns en del förberedelser man som kund kan göra inför ett platsbesök. Vi kommer i dom flesta fall behöva komma upp på vinden för att göra en undersökning av ert tak. Är taket fuktangripet, är någon del i konstruktionen skadad, är taket tillräckligt ventilerat? Det finns även en del taksäkerhet som bör finnas på ditt tak så som snörasskydd, taksteg, nockräcke mm. I vissa fall kan det till och med vara myndighetskrav att ha anordnat arbetsplattform för sotare, uppstigningslucka etc. Fråga oss om ni är osäkra.

Solceller

Det är många som funderar på att installera solceller just nu. Majoriteten av alla solcellsanläggningar placeras på husets yttertak. För att kunna installera en solcellsanläggning på yttertaket behöver skicket på taket vara i god kondition. I vissa fall kan ett byte av taket vara aktuellt innan en solcellsinstallation kan utföras. Kontakta oss så hjälper vi dig göra en bedömning.

Familjen Engmans Byggentreprenad AB

Sjövägen 4, 151 39 Södertälje

Organisationsnummer: 559106-1170