Tillbyggnad av vinterträdgård med ovanliggande terrass

Byggtid: 8 veckor.
Referensperson/beställare: Magnus Levin, 076-015 55 54.